Markt­verkenning en exit strategie

Verken de markt om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en maak uw bedrijf verkoopklaar

Succesvolle ondernemers worden vaak benaderd door partijen die de onderneming willen kopen. Het is verstandig eerst te onderzoeken wat de échte vraag vanuit de markt is. Waar mogelijk werken wij met bedrijven ruim voor het verkoopproces om de markt te verkennen en de onderneming verkoopklaar te maken.

Park 56 helpt u met:

  • Het in kaart brengen van de markt en het identificeren van mogelijk geïnteresseerde partijen;
  • Het selecteren van geïnteresseerde partijen en deze uitnodigen voor een gesprek;
  • Het vertalen van uw ondernemingsplan in een overtuigend verhaal, ook wel equity story, ondersteund door een solide financieel model;
  • Het uitvoeren van een exit readiness scan en het identificeren van aandachtspunten voor het vervolgtraject;
  • Het verzamelen van feedback en dit op een logisch gestructureerde manier presenteren aan het management, founders en verkopende aandeelhouders;
  • Het bepalen van de beste timing voor verkoop en het opstellen van een gedetailleerd plan van aanpak.

Als onderdeel van de marktverkenning organiseren we doorgaans een aantal gesprekken. Omdat management presentaties soms erg formeel kunnen zijn, kiezen we voor een informele vorm: fireside chats, waarin kopers het bedrijf op een meer ontspannen manier kunnen leren kennen en er veel ruimte is voor vragen en interactie. We geven dan aan dat er nog geen concrete plannen zijn voor verkoop, zodat de druk van de ketel is. Het verkennen van de markt op deze manier brengt goed in kaart wat de sterktes en zwaktes zijn in het verhaal. Deze aanpak zorgt er ook voor dat het management niet voor verrassingen komt te staan tijdens het tijdrovende proces van het verkoopklaar maken van (een deel van) de onderneming, dat de aandacht voor de dagelijkse gang van zaken niet verslapt en dat er maximale waarde kan worden gecreëerd.

Case study: het helpen van de founders van een scale-up bij de exit strategie en verkoop van hun bedrijf 

Er werd interesse getoond vanuit private equity en venture capital in de overname van een (deel van) een succesvolle Nederlandse scale-up. Het bedrijf stond er goed voor met een omzet- en winstgroei van meer dan 20% per jaar. De founders van het bedrijf werden door de getoonde interesse aan het denken gezet; ze vroegen zich af wat de beste toekomststrategie zou zijn voor het bedrijf. Zouden ze kiezen voor internationale groei en zo ja, wie zou daarbij de beste partner zijn om hun doelen te realiseren? Ze vroegen Park 56 om hulp op basis van onze industrie-expertise.

Het bedrijf verkoopklaar maken

We besloten een aantal gesprekken aan te gaan met verschillende partijen om een goed beeld te krijgen van de strategische en financiële interesse. Maar: voordat deze konden plaatsvinden moest het bedrijf zich goed voorbereiden op het tijdrovende en intensieve verkoopproces om later onaangename verrassingen te voorkomen.

Zes maanden lang werkten we samen met de founders om het bedrijf verkoopklaar te maken: we stelden vast wat verbeterd kon worden en hoe, we ontwikkelden gezamenlijk een strategisch plan voor de komende drie jaar en werkten aan een doorwrochte equity story. Een belangrijk element was de financiële onderbouwing van het verhaal. Voor een koper is het essentieel om een gedetailleerd financieel model te ontvangen; winst – en verliesrekening, balans, cash flow en key performance indicators voor de komende jaren die de strategie en het groeiverhaal onderbouwen. Door onze ervaring weten we precies hoe we een dergelijk model kunnen bouwen en hoe we de cijfers moeten presenteren om later het boekenonderzoek te doorstaan. In dit geval voerden de founders van het bedrijf een aantal organisatorische wijzigingen door om hun groeiverhaal verder te ondersteunen en werden er mensen aangenomen om de doelen te behalen.

Benaderen van financiële en strategische kopers

Na alle voorbereidingen en de vaststelling dat het bedrijf klaar was voor de verkoop benaderde Park 56 een uitgebreide groep mogelijk geïnteresseerden met een korte bedrijfspresentatie, een zogenaamd teaser memorandum, en bij oprechte interesse werden gesprekken ingepland. Op basis van vooropgezette criteria (ervaring in de industrie, financiële middelen, deal appetite, strategische match) presenteerde Park 56 tien potentiële partijen die een goede partner zouden kunnen zijn voor de onderneming.

Fireside chats om een match te vinden

De founders spraken met deze partijen om uit te zoeken of er overeenstemming bereikt zou kunnen worden op basis van het netwerk, de financiële middelen en de strategische doelen. Vrij snel bleken er verschillende partijen over te blijven die een match zouden kunnen zijn. Bovendien bleek er een kans te zijn voor de founders om het in de onderneming opgebouwde vermogen veilig te stellen door aandelen te verkopen.

Keuze voor uiteindelijke partner

Op basis van de marktverkenning besloten de founders een minderheidsaandeel te verkopen aan een private equity partij, waardoor ze hun oorspronkelijke investering met een gunstig rendement terugkregen. Dit was een belangrijke stap, omdat ze hierdoor met meer zekerheid hun ambities waar konden maken door iets meer ondernemersrisico te nemen. Ze konden ook gebruikmaken van het ervaren netwerk van de financiële partner die ze uiteindelijk kozen, die ervaring heeft met succesvolle scale-ups en het behalen van groeiambities. De nieuwe partner kocht niet alleen bestaande aandelen, maar maakte ook geld vrij voor toekomstige acquisities. Na een maand werden de contracten uitgewisseld en kwamen de partijen tot een gezamenlijk ondernemingsplan.

Markt­verkenning en *exit* strategie image footer Markt­verkenning en *exit* strategie image footer

Gedegen financiële onderbouwing

Exit readiness is essentieel in het verkoopproces. Het zorgt ervoor dat het bedrijf de juiste focus houdt en voorkomt frustratie.

Wij zorgen met uw financiële team voor een gedegen financieel model dat een boekenonderzoek (due diligence) met vlag en wimpel doorstaat.