Fusie & overname-advies

We hebben >50 succesvolle transacties gesloten. Onze sweet spot is mid-market deals van tussen de €5 en €75 miljoen.

Een bedrijf verkopen is een tijdrovend en complex proces en er kunnen veel emoties bij komen kijken. Wij helpen bij het verwezenlijken van maximale waarde voor de aandeelhouders. Het belang van de onderneming, het personeel en andere belanghebbenden staat daarbij voorop. In het proces zijn we uw steun en toeverlaat en treden we op als trusted advisor. We komen met creatieve ideeën en coördineren het proces van begin tot eind zodat u uw handen vrij heeft voor de dagelijkse leiding van uw bedrijf.

Het Park 56 team put uit jarenlange ervaring op het gebied van fusies & overnames en financieel management:

  • We begeleiden u in het denkproces voorafgaand aan de verkoop;
  • We stippelen een plan uit op basis van uw wensen en managen het proces van begin tot eind;
  • We zorgen voor marketingmateriaal en managementpresentaties die nodig zijn in het verkoopproces;
  • We ontwikkelen een financieel model dat uw strategie ondersteunt;
  • We creëren vraag door gebruik te maken van ons uitgebreide internationale netwerk, dat strategische kopers, private equity en venture capital partijen bevat en creëren daarmee optimale waarde;
  • We staan u bij in het boekenonderzoek (due diligence) en sturen andere adviseurs, zoals juristen, belastingadviseurs en accountants, aan;
  • We bieden ondersteuning bij contractonderhandelingen.

We begeleiden niet alleen verkopende partijen (sell-side), maar ook kopende partijen (buy-side). We werken met scale-ups bij het identificeren van nieuwe (equity) financiering en we stellen taxatierapporten of ‘fairness opinions’ op bij buy-outs van (minderheids)aandeelhouders. In voorkomende gevallen ondersteunen we de ondernemingsraad bij het komen tot een positief advies in geval van een verkoop.

Case study: het vinden van een strategische koper voor een bedrijf gespecialiseerd in informatie-oplossingen

We werden benaderd door de eigenaar van Rendement, een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in informatie-oplossingen. Na een strategische analyse vroeg de eigenaar ons te helpen bij het verkopen van een deel van de onderneming omdat deze tak niet meer bijdroeg aan het behalen van de strategische doelen; er moest kapitaal vrijgemaakt worden om op andere vlakken te kunnen investeren. Park 56 werd gekozen vanwege onze ruime ervaring en kennis van de markt.

Gedegen voorbereiding

De eerste stap van het project was om uitgebreid met het management te praten om het bedrijf te leren kennen, de meest waardevolle aspecten ervan te achterhalen en een beeld te krijgen van het concurrentieveld. Vervolgens stelden we het equity story op en kwamen we tot een financieel model. We zorgden er specifiek voor dat de key performance indicators overeenkwamen met het verhaal dat het management wilde overbrengen aan potentiële kopers.

Interesse wekken

Op basis van de equity story, de wensen van de eigenaar en onze vakkennis stelden we een lijst samen van potentieel geïnteresseerde partijen die we vervolgens benaderden met een teaser memorandum; een korte bedrijfspresentatie. Door onze ervaring en inzichten wisten we precies welke persoon binnen welk bedrijf we het beste konden benaderen. Na het uitspreken van hun interesse tekenden we een non-disclosure agreement. Tegelijkertijd bereidden we een uitgebreidere managementpresentatie voor die als basis zou dienen voor gesprekken met potentiële kopers in een volgende ronde.

Eerste biedingen

Na de managementpresentaties konden geïnteresseerde partijen een bod doen dat werd geëvalueerd op basis van kwantitatieve criteria (onder meer koopprijs) en kwalitatieve criteria (onder meer impact op het personeel, deal zekerheid en betrouwbaarheid van de biedende partij). De beste partij werd gekozen na gesprekken met de verkopende partij, waarna de exclusieve onderhandeling en het boekenonderzoek van start gingen.

De koper en diens adviseurs kregen toegang tot een online data room, die met hulp van Park 56 werd opgezet; deze bevat alle relevante informatie over juridische entiteiten, materiële contracten, arbeidscontracten, financiële stukken en informatie over eventuele juridische geschillen. Ondertussen gingen Q&A-sessies met het management door, die tot in detail werden voorbereid door Park 56 en het management.

Due diligence en contractonderhandelingen

Op basis van de bevindingen van het due diligence-onderzoek onderhandelde de klant — met steun van diens juridische adviseurs en Park 56 — over het contract, inclusief het closing mechanism. Hoewel de bedrijfswaarde in eerdere gesprekken was vastgesteld, werd na het closing mechanism de bedrijfswaarde aangepast naar actual cash, schuld en werkkapitaal om tot de uiteindelijke prijs van de aandelen te komen. Het berekenen van de uiteindelijke prijs vereist oog voor detail en geduld; kleine foutjes kunnen leiden tot aanzienlijk verschillen in de uiteindelijke prijs.

Transactie afgerond

De transactie werd binnen negen maanden afgerond.

Fusie & overname-advies image footer Fusie & overname-advies image footer

Gedegen fusie & overname en finance-ervaring

Door onze jarenlange ervaring in investment banking en corporate finance komen we goed beslagen ten ijs. Elk proces wordt zorgvuldig uitgevoerd en teamwork staat op de eerste plaats, van begin tot eind.